İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin GÖKMEN ERGÜR tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verileriminişlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi, T.C. Kimlik numarası verilerimin, GÖKMEN ERGÜR tarafından işlenmesine, muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.