Aile arabuluculuğunda, ebeveynlerin çocuğa ilişkin düzenlemeler yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Ayrılmış ebeveynler, günlük ebeveyn sorumluluklarının, aralarında hangi derecede paylaşılacağını veya bu sorumluluğun diğerinin ve bazen de diğer aile üyelerinin destek olması kaydıyla hangisi tarafından üstlenileceğini karara bağlamalıdırlar.

Birçok ebeveyn, kendi çocuklarına ilişkin düzenlemeleri kendi aralarında, arabulucu kullanmadan yaparlar. Anlaşma sağlayamayanlar veya aralarındaki iletişim kopmuş olanlar, genel olarak çocuklarla ilgili düzenlemelerin yapılması ve belirli konularda anlaşma sağlanması için arabuluculuğa başvurabilmektedirler. Bu konular arasında;

 1. Her iki ebeveyn ile vakit geçirmek, yatılı kalmak, okul tatilleri, çocukların diğer ebeveyne bırakılması ve ulaşım
 2. Ziyaretler sırasında başka kimlerin yanında bulunabileceği, yeni hayat arkadaşları ve çocukların tanıştırılması
 3. Genel sağlık bakımı ve hastalık sırasında bakım
 4. Eğitim-okul seçimi, okulda seçilecek bölüm, ödevler, okul toplantıları ve etkinlikleri
 5. Dini eğitim
 6. Bayramlar, festivaller ve doğum günleri, hediyeler, partiler, geziler
 7. Spor ve boş zaman etkinlikleri, müzik dersleri, dans dersleri, ücretlerin ödenmesi ve çocukların bu etkinliklere gönderilmesi
 8. İletişim-bilgi paylaşımı, düzenlemelerin ne zaman ve nasıl gözden geçirileceği veya değiştirileceği
 9. Diğer aile bireyleriyle olan ilişkiler ve ziyaretler
 10. Disiplin – kurallar ve sınırlar, diğer ebeveynin kurallarına saygı gösterilmesi, çocuğun disipline edilmesinde başkalarının sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceğinin karara bağlanması,
 11. Çocuğun güvenliği ve gelişimine ilişkin sorumluluk, cinsel eğitim, uyuşturucuların zararları hakkında eğitim
 12. Acil durumlarda diğer ebeveyn ile nasıl temas kurulacağı vb. yer almaktadır.

Ebeveynlerin Çocuklarına Vermeleri Gereken Güvenceler

 • Her iki ebeveyn de hala çocuklarını seviyor ve onları sevmeye devam edecektir.
 • Her iki ebeveyn de (veya ebeveynlerden biri) çocuklara bakmaya devam edecektir.
 • Aynı evde yaşamaya devam edeceklerdir (ya da taşınma gerekliyse, çocukların ihtiyaçları yeni düzenlemelerde dikkate alınacaktır.)
 • Çocuklar evden ayrılan ebeveyni görmeye devam edeceklerdir. (Çocuklar, bu ebeveynin nerede yaşadığını bilmeye ihtiyaç duyarlar.)
 • Ebeveynler boşansa bile, çocuklar ile anne-baba arasında boşanma yoktur.
 • Her iki ebeveyn de ayrılık nedeniyle üzgündür (birbirlerine öfkeli olmak yerine)
 • Ayrılmaya karar verdiler çünkü birbirlerini mutsuz ediyorlardı (veya ebeveynlerin durumuna uyaz bazı varyasyonları…Çocuklara artık birbirlerini sevmedikleri için ayrıldıklarını söylemeleri, küçük çocukların anne ve babalarının kendilerini de sevmeyi bırakmalarından korkmasına neden olur.)
 • Çocuklar onları etkileyen yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirileceklerdir.
 • Bir arabulucu vasıtasıyla aile için yapılacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı, çocuklara bunun ne anlama geldiği açıklanır. Küçük çocuklar bile, arabuluculuk fikrini çok iyi anlayabilirler. (hatta bazen yetişkinlerden daha iyi anlayabilmektedirler.)
 • Çocukların görüş ve duyguları önemlidir ve dinlenecektir. Ebeveynleri, çocukların görüşlerini mümkün olduğunca hesaba katacak kararlar alacaklardır.
 • Ebeveynler, değişikliklerin çocukları son derece rahatsız ettiğini ve çocukların kızgın ya da üzgün olduğunu ya da her ikisini birden hissedebileceklerini anlamaktadır; bu duyguların doğal ve anlaşılır olduğunu ve onlarla konuşmanın güvenli olduğunu söylerler.
 • Çocuğu, endişelendiren bir şey varsa, çocuğun bunu birine veya her ikisine anlatmasını umarlar; böylece yardım edebilirler.